Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP
 w Stalowej Woli:

Szukaj w tym dziale:


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 1
w Stalowej Woli, 

al. Jana Pawła II 27
tel.: (15) 842 65 11


bryg. mgr inż. Krzysztof Cebulak - dowódca jednostki  w.381
mł. kpt. Marek Dul - zastępca dowódcy jednostki -  w. 382