Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP
 w Stalowej Woli:

Szukaj w tym dziale:

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 2
w Stalowej Woli,

ul. Kwiatkowskiego 1
tel./fax: (15) 844 89 17


mł. bryg. mgr inż. Marcin Wróblewski - dowódca jednostki - w. 35
st. kpt. mgr inż. Mariusz Sabat - zastępca dowodcy jednostki - w. 33