Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Majątek Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W STALOWEJ WOLI
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli zajmuje nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa i oddane w zarząd trwały dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Nieruchomości położone są na terenie miasta Stalowa Wola, przy ulicach:

- Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 – Al. J. Pawła II 27 (działka oznaczona nr 741/1),

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 – ul .Kwiatkowskiego 1A (działka oznaczona nr 102/9).

Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 3 444m2, a kubatura 17 160m3 . Powierzchnia wszystkich gruntów użytkowanych przez Komendę Powiatową PSP w Stalowej Woli  - wynosi 10 771m2.


Aktywa trwałe i obrotowe pozostające na ewidencji Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, których stan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:Nazwa składnika majątku


Saldo (BZ w zł)

Środki trwałe

4.060.090

Pozostałe środki trwałe

443.735INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7671
Wprowadzony przez: Marcin Wróblewski
Data opublikowania: 2006-02-07 10:45:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-03-23 13:34:00 Tomasz Jankowski
2011-03-23 13:33:33 Tomasz Jankowski
2011-03-23 13:02:11 Tomasz Jankowski
2011-03-23 13:01:34 Tomasz Jankowski
2006-02-07 11:17:45 Marcin Wróblewski
2006-02-07 11:13:08 Marcin Wróblewski
2006-02-07 11:12:00 Marcin Wróblewski
2006-02-07 11:11:01 Marcin Wróblewski
2006-02-07 11:10:19 Marcin Wróblewski
2006-02-07 11:09:44 Marcin Wróblewski